فروشگاه تک کالا
توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک

پروژه مالی شرکت کارتن بهرام

این فایل به صورت word و دارای 60 صفحه میباشد.

قیمت : 7,000 تومان
افزودن به سبد خرید

این فایل به صورت word و دارای 60 صفحه میباشد.
فصل اول
1- هدف از تحقیق.............................................................................................
2- محدوده زمانی و مکانی کارخانه...................................................................
فصل دوم
1- مقدمه...........................................................................................................
2- ادبیات موضوع..............................................................................................
3- خلاصه‌ای از عملکرد تأسیس کارخانه .........................................................
بخش اول:
طراحی یک سیستم انبارداری ............................................................................
هدف از استقرار یک سیستم ..............................................................................
فرمهای مورد نیاز در انبارداری............................................................................
کنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت کالا از فروشنده (خرید کالا) .........................
مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از فروشنده (خرید کالا) .........................
مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا ..........................................................
مشخصات کارت انبار........................................................................................
بخش دوم:
طراحی یک سیستم محاسبه و پرداخت حقوق....................................................
تعریف سیستم حقوق و دستمزد .........................................................................
انواع سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد ........................................................
بخش سوم:
توزیع کامل در مورد سیستم حقوق مورد نظر در پروژه.......................................
پرداخت حقوق و دستمزد .................................................................................
چگونگی محاسبه حقوق ماهیانه توسط حسابداری حقوق و دستمزد پرداخت آن
شیوهای مختلف محاسبه و ثبت مبالغ حقوق و دستمزد و رویه‌های مربوط به آن
بخش چهارم:
ثبت یا طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی یا صنعتی .................................
شرح مختصری از عملیات تجاری مورد نظر یا تأکید بر عملیاتی که آثار حالی
دارند. ................................................................................................................
طرح سرفصلهای حسابداری مورد نیاز و واحدهای اقتصادی ...............................
تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری آن و تعیین چگونگی
شناسایی سود و بستن حساب‌ها...........................................................................
تعیین کنترلهای داخلی .......................................................................................
نحوه نگه‌داری ورودیهای کالا (روش دائمی و ادواری) و ارزیابی موجودیها......
بخش پنجم:
- ثبت یا طراحی یک سیستم حسابداری برای شرکت.........................................
طر احی سرفصلهای حسابداری مورد نیاز شرکت ...............................................
طراحی نحوه نگه‌داری حساب موجودیها و مواد و مصالح کارگاهها ..................
مالیات شرکت ...................................................................................................
خلاصه و نتیجه‌گیری .........................................................................................
نمودارها ...........................................................................................................
ضمیمه ..............................................................................................................
منابع و مأخذ ...................................................................................................... 

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: