فروشگاه تک کالا
توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک توضیح لینک

کتاب بازها و کبوترها در بازار سهام

نوشته:لیلا مهرابی پور-رضا مجید زاده،ناشر:بورس؛تحلیل فرگشتی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل باز-

قیمت : 7,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب بازها و کبوترها در بازار سهام
تحلیل فرگشتی بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل باز-کبوتر نظریه ی بازی
نوشته : لیلا مهرابی پور-رضا مجید زاده
ناشر : بورس
ترجمه : -
شابک : 978-600-5959-53-6
تعداد صفحات : 161
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : اول - 1392
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 7000 تومان
درباره کتاب :
شناسایی استراتژی تکاملی انتخابی سرمایه گذاران حاضر در بازار سهام تهران و ارائه پیشنهادهای مناسب برای کسب بازدهی بیشتر به شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری با توجه به استراتژی با ثبات حاکم در بورس هدف محوری این کتاب می باشد.نظریه ی بازی به دلیل ارائه ی متریک مبتنی بر کنش متقابل و راهبردی ، پتانسیل بسیاری برای توضیح وقایع و روندها دارد.در این کتاب تلاش شده است تا بخشی از این پتانسیل به کار گرفته شود.تحلیل مبتنی بر مدل باز-کبوتر ، به ویژه در قالب کُدهای نرم افزاری میسر شده است.
فهرست مطالب :
سخن ناشر
پیش گفتار
فصل اول - نظریه ی بازی
1. ریشه تاریخی
2. نظریه ی بازی و علوم رفتاری اجتماعی
3. طبقه بندی بازی ها
3-1. بازی های ایستا و پویا
3-2. بازی تکراری
3-3. بازی های با اطلاعات کامل و ناقص
3-4. بازی های همکارانه و غیر همکارانه
3-5. بازی های چند نفره
3-6. بازی های اکیدا رقابتی
3-7. مجموع صفر و مجموع غیر صفر
3-8. کمترین بیشینه و کیک
3-9. کمترین بیشینه و نقطه ی زینی
3-10. متقارن و نامتقارن
3-11. تصادفی و غیر تصادفی
3-12. بازی دو مرحله ای
3-13. بازی های چانه زنی
3-14. شکار گوزن
3-15. بازی بزدل
3-16. معمای داوطلب
3-17. بازی بن بست
3-18. معمای زندانی
3-19. تفاوت جوجه با معمای زندانی
4. پویاشناسی در نظریه ی بازی
4-1. بازی های تکرار پذیر
4-2. نظریه ی بازی فرگشتی
4-3. نظریه ی بازی تو در تو
5. بازی های ایستا
6. بازی های هماهنگی
فصل دوم - بازی های جمعیت
1. نظریه ی بازی های فرگشتی
2. ستیز جفت جفت
3. مدل باز-کبوتر
4. مناسبت نظریه ی بازی در تحلیل بازار سهام
فصل سوم - بازار سهام و رفتار بازیگران
1. بورس اوراق بهادار
1-1. دوره ی نخست (1346 تا 1357)
1-2. دوره ی دوم (1358 تا 1367)
1-3. دوره ی سوم ( 1368 تا 1383)
1-4. دوره ی چهارم ( از 1384 تا کنون )
2. ریسک در بازار مالی
3. روش اندازه گیری ریسک
3-1. آنالیز گپ
3-2. آنالیز دیرش
3-3. تحلیل سناریو
3-4. اندازه گیری ریسک مشتقه
3-5. نظریه ی پرتفولیو
3-6. ارزش در معرض ریسک
3-7. محاسبه ی ارزش در معرض ریسک
3-7-1. روش پارامتریک
3-7-2. روش ناپارامتریک
3-7-2-1. شبیه سازی تاریخی
3-7-2-2. روش مونت کارلو
4. مبنای تحلیل رفتار در بازارهای مالی
5. رفتار گله ای در بازار سهام
6. بازی یا رفتار راهبردی در بازار سهام
7. عرضه ی اولیه ی سهام
8. مزیت الگوی مبتنی بر بازی
فصل چهارم - مدل باز-کبوتر در بازار سهام
1. پرسش مبنایی
2. مدل تحلیلی باز-کبوتر
3. حل بازی باز و کبوتر
4. جامعه ی آماری
5. متغیرهای اصلی پرسش نامه
6. تحلیل داده ها
7. تحلیل سؤالات پرسش نامه
8. تحلیل توصیفی از نظر توزیع بازدهی ریسک میان بازیگران
9. تجزیه و تحلیل بازیگران از نظر نسبت بازها و کبوترها
10. تحلیل تکامل نسبت بازها در جمعیت
فصل پنجم - نتیجه گیری
1. مروری بر مسیر طراحی مدل
2. جمع بندی فصول
3. توصیه های سیاستی
4. زمان مناسب برای فروش
پیوست الف : کُدهای نرم افزار Maple برای حل بازی باز-کبوتر
1. معرفی نرم افزار میپل
2. بررسی روند تکاملی نسبت بازها و کبوترها با میپل
پیوست ب : ساختار پرسش نامه و تحلیل Excel
1. ساختار پرسش نامه
2. تحلیل اکسل
منابع و مآخذ

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.